ప్రధాన

పుస్తకం Kindleకు ఎలా పంపించాలి

మీ ప్రస్తుత Kindle ఇమెయిల్ చిరునామా అంటే [kindle ఇమెయిల్ చిరునామా జోడించండి]       

గమనించండి: "కిండిల్ కి పంపు" ఎంపిక ప్రీమియం ప్రాప్యత కలిగే వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

“కిండిల్ కి పంపు” ఎంపిక ఇలా ఏర్పరచాలి

 1. మొదట వ్యక్తిగత సమాచారం దిద్దుబాటు పేజీలో మీ ప్రొఫైల్‌కు మీ Kindle ఇమెయిల్ చిరునామా జోడించండి (మీ Kindle ఇమెయిల్ చిరునామా మీకు తెలియకపోతే - మీ Kindle ఇమెయిల్‌ చిరునామా ఎలా వెతకాలో చూడండి ) Kindle ఇమయిల్ చిరునామా
 2. మీ అమెజాన్ ఖాతాకు కలిగే "ఆమోదించిన వ్యక్తిగత పత్రాల విద్యుల్లేఖా చిరునామా జాబితా" కు మా km0@bookmail.org ఇమెయిల్‌ జోడించడం చాలా ముఖ్య దశ

"ఆమోదించిన వ్యక్తిగత పత్రాల విద్యుల్లేఖా చిరునామా జాబితా" వెతకడం ఎలా

 1. మీ Amazon ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి. తేరకు ఎగువన భాగంలోని "Account & Lists" బటన్ నొక్కండి.
 2. "Manage content and devices" కనుగొనండి Manage content and devices
 3. పేజీకి ఎగువ భాగంలోని "Preferences" టాబ్ నొక్కండి. Preferences tab
 4. "వ్యక్తిగత పత్రాల అమరికలు " దాకా కిందికి స్క్రోల్ చేసి మీరు "ఆమోదించిన వ్యక్తిగత పత్రాల విద్యుల్లేఖా చిరునామా జాబితా" విభాగం చూసుకుంటారు. అక్కడ మీరు మీ Kindle పరికరానికి ఫైళ్ళు పంపించేందుకు ఇమెయిల్‌ చిరునామా జోడించవచ్చు. "ఆమోదం కొరకు అధీకృత విద్యుల్లేఖ చిరునామా " బొట్టామును ఉపయోగించండి

మీ Kindle ఇమెయిల్‌ చిరునామా కనుకోవటం ఎలా

 1. మీ Amazon ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి. తేరకు ఎగువన భాగంలోని "Account & Lists" బటన్ నొక్కండి.
 2. "Manage content and devices" కనుగొనండి Manage content and devices
 3. పేజీకి ఎగువ భాగంలోని "Preferences" టాబ్ నొక్కండి. Preferences tab
 4. కిందికి "Personal Document Settings" దాకా స్క్రోల్ చేయండి. అక్కడ మీ Kindle పరికరానికి జోడించిన ఇమెయిల్ చిరునామా మీరు చూడవచ్చు. Personal Document Settings

How to send a book to your Kindle

గమనించండి: "Send to Kindle"ఎంపిక కోసం ఫైల్ పరిమాణం మరి ఫార్మాట్ లకు చెందిన పరిమితులు మొదలైనవి: గరిష్ట సాధ్యమైన ఫైల్ పరిమాణం 20 MB . ఈ ఎంపిక DOC, DOCX, PDF, MOBI, RTF, HTML, HTM, MOBI, AZW కోసం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది .

 1. పుస్తకం Kindle పరికరానికి పంపడం సాధ్యమైతే (పై సమాచారం చూడండి), దింపుకోలు అనే బటన్ పక్కన మీకు "Send-to-Kindle or Email" ఎంపిక కనిపిస్తుంది Manage content and devices
 2. మీరు "Send to Kindle" లేదా "Send to Kindle" ఎంచుకొన్నతర్వాత 5 నిమిషాల్లో ఆ పుస్తకం మీ Kindle పరికరానికి పంపబడుతుంది
 3. Please note: you need to verify every book you want to send to your Kindle. Check your mailbox for the verification email from Amazon Kindle.